Livräddande Första hjälpen 8t (8×45 min)

149,00  (120,16 )

Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

Kursinnehåll:
– Att hjälpa i samband med olyckor och sjukdomsanfall
– Grunderna i livräddande första hjälpen
– Första hjälpen vid medvetslöshet
– Basal hjärt-lung räddning
– Främmande föremål i luftvägarna
– Störning i blodcirkulationen (chock)
– Sår
– Brännskador

Varukorg