16%

Första Hjälpen-kurs 4 t®, online utbildning

105,00  (84,68 )

Fr.o.m. 14.6.2021 kan man med FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning uppdatera giltigheten av Första Hjälpen-kurs FHJ 1® och Första Hjälpen-kurs FHJ 2® en gång för tre år. Förändringen gäller också retroaktivt redan genomförda FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildningar.

Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

 

FRK Livräddande Första Hjälpen-kurs 4 t ® online utbildning är ett flexibelt sätt att genomföra första hjälpen-kurs. Online utbildningen innehåller ett mångsidigt informationspaket om ämnen gällande livräddande första hjälpen, samt även gott om reflektionsuppgifter och övningar som görs på egen hand. Kursdeltagaren genomför utbildningen självständigt i egen takt.

Kursinnehåll:
– Första hjälpen vid medvetslöshet
– Basal hjärt-lungräddning
– Främmande föremål i luftvägarna
– Störning i blodcirkulationen (chock)
– Stoppande av blödning

Varukorg